Pwogrè nou an

Dènye Rezilta nou yo

TAP la fèt kòm yon dokiman k ap viv, k ap travay ki pral sèvi kòm yon gid aplikasyon pandan tout pwosesis la rotation.

Tou de PPSD ak RIDE pral angaje yo nan rijid, inisyativ ki baze sou siveyans pwogrè.

Fè espwa tounen rezilta: Rapò chak trimès sou transfòmasyon lekòl piblik Providence yo

Ete 2022

 

TAP Benchmarks Summer 2022

1x yon ane

Anplwaye RIDE ak PPSD yo pral revize anndan plan an epi klase li

2x yon ane

Y ap prezante yon revizyon piblik fòmèl sou pwogrè plan an

1x yon ane

Ekip TAP la ap revize inisyativ ane pwochèn lan nan fen chak ane lekòl