Pwogrè nou an

Rezilta nan Quarters sot pase yo

Tou de PPSD ak RIDE pral angaje yo nan rijid, inisyativ ki baze sou siveyans pwogrè, epi nou pral kenbe tras nan ki pwogrè isit la.

Premye rapò a espere nan Desanm 2020.