Kominote nou an

TAP a se pwodwi nan yon pwosesis planifikasyon plis pase sis mwa ki te kòmanse nan mwa desanm 2019, lè Depatman Edikasyon Rhode Island te nonmen 45 manb nan ekip desen kominotè (CDT) pou devlope yon seri rekòmandasyon pou chanjman. 

Ven-sis (26) nan 41 rekòmandasyon yo ki nan TAP a te soti dirèkteman nan CDTs yo. Anpil lòt gwoup patnè, ki gen ladan paran, elèv, ekspè transfòmasyon, ak òganizasyon nasyonal kontribye nan ak anrichi plan final la.

Se poutèt sa plan sa a se plan nou pou chanje transfòmasyon.

Evènman Selebrasyon

Selebrasyon Kominote TAP

Madi, 23 jen, 2020 - 5:00 pm - 6:00 pm
Enskri isit la

Selebrasyon TAP pou pwofesè ak anplwaye

Jedi, 25 jen 2020 - 7:30 am - 8:30 am
Enskri isit la

Selebrasyon Kominote TAP

Samdi, 27 jen, 2020 - 1:00 pm - 2:00 pm
Enskri isit la

TAP Community Celebration (Panyòl)

Samdi, 27 jen, 2020 - 2:00 pm - 3:00 pm
Enskri isit la

Selebrasyon TAP pou Paran ak Fanmi yo

Madi, 30 jen, 2020 - 7:00 am - 8:00 am
Enskri isit la

Selebrasyon TAP pou Elèv yo

Mèkredi, 1 jiyè 2020 - 5:30 pm - 6:30 pm
Enskri isit la

Selebrasyon TAP pou pwofesè ak anplwaye

Jedi, 2 jiyè 2020 - 7:00 am - 8:00 am
Enskri isit la

Dènye nouvèl